Ikon

Gillar du elteknik och vill hitta ett nytt yrke?

Då är det kanske reläskyddsspecialist du ska bli!

Det svenska elnätet håller på att förnyas och just reläskyddsspecialister kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet!

Jag vill veta mer!

Vad gör en reläskyddsspecialist?

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt, inte förlorar tillgången på el. Nu när det svenska elnätet håller på att förnyas är det just reläskyddsspecialister som kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Som specialist inom reläskydd kommer du jobba för ökad driftsäkerhet och för att förhindra skador på människor, utrustning och anläggningar. Med andra ord ett otroligt viktigt arbete!

Passar du som reläskyddsspecialist?

Svara på några snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresse-profil just du har och om du skulle passa som reläskyddsspecialist!

Gillar du att jobba i team med andra?

Vad föredrar du?

Vad gör du helst?

Hur löser du helst problem?

Tycker du om elektonik?

Tror du att du skulle trivas som chef?

Vad gör du helst på fritiden?

Hur känner du kring datorer?

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teamarbete - Arbete i team och sammarbete med andra

 • Problemlösning - Att klura ut nya lösningar

 • Teknik - Arbete med teknisk utrustning och maskiner

 • Underhåll - Unerhållsarbete av utrustning och maskiner

 • El - Precis vad det låter som, el och elektronik

 • Kommunikation - Kommunikation med andra: kollegor, kunder m.m.

 • IT - Arbete framför datorer och annan IT-utrustning

 • Ledarskap - Att leda andras arbete och ta ansvar för det

Gör en intresseanmälan!

Om utbildningen


Den här utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande utbildning och vill komma rakt in i elkraftsbranschen.

Den här branschen är stabil och det görs stora långsiktiga investeringar i elnätet vilket gör att din kompetens kommer att efterfrågas i framtiden.

Efter utbildningen kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. Du har lärt dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och Intelligent Electronic Device (IED:er) ingår, utföra programmering, inställningar, provning samt inkoppling och montering av olika typer av reläskydd och IED:er.

Utbildningen sker på distans med träffar Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma, obligatoriska träffar under utbildningen. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar.

Distansstudier

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv

Företagen är med och bestämmer

Hela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du verkligen lär dig det du behöver och att dina chanser att få jobb efter examen är riktigt, riktigt bra!

I den här utbildningen samarbetar vi med många av de största aktörerna i branschen; -

E.ON Elnät Sverige AB, Enercon, TJ Assidas Consulting, Eitech, Programma (Meggers), Infratek, Duscon och

Schneider electric m.fl.

Företagen sitter med i ledningsgruppen och styr utbildningens innehåll och kvalité.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 28:e augusti 2017

 • Utbildningslängd: 1 år

 • Studietakt: 100%

 • Studieort: Distans med träffar Västerås

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Gör en intresseanmälan!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Alla kurser och moment är upplagda för att förbereda och bygga på kunskaper inför de viktiga praktikperioderna. Allt för att du verkligen ska få lära dig yrket. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg med de här byggstenarna:


Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom att ta del av det utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Detta är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder. Du tar del av materialet när det passar dig och du kan enkelt gå tillbaka i undervisningsmaterialet om du känner dig osäker.

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in till utbildaren för att få konstruktiv feedback, dels få bekräftat att du förstått allt rätt och dels för att kunna lära dig mer. Varje uppgift har en deadline som ska följas men oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du har möjlighet till det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du hela tiden ställs inför utmaningar som motiverar dig till att lära dig nya saker för att lösa uppgiften. Du kommer ingå i en mindre projektgrupp av studerande som du kan ha närmare kontakt och diskutera uppgifterna med.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns en lärare tillgänglig ca 8 timmar. Du kan när som helst kontakta din lärare och få svar inom 1-2 dagar. Dessutom kan du boka in en tid för att ställa frågor och stämma av dina studier med din utbildare eller utbildningsledare över telefon, skype eller liknande.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under utbildningen ingår även lärande i arbete där du omsätter dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig det man tidigare studerat i teorin samt att knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser


Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba inom branschen. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan.

Reläskyddsteknik introduktion

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om reläskyddens användning och utveckling från elektromekanik till dagens sofistikerade system. Du får också grundläggande kunskaper om elnätenskontroll och övervakningssystem och de olika typer av mätgivare som där används för att mäta olika ström, spänning, frekvens, effekt mm.

Elnätens uppbyggnad

Det här är en kurs om elnätens uppbyggnad med fokus på spänningsnivåer, övervakningssystem och ägarestrukturer. Kursen tar även upp kraven på driftsäkerhet och samordning av åtgärder vid avbrottshantering samt de lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som är aktuella för system och verksamheter där reläskydd har en viktig roll.

Elnätens kontrollsystem

Den här kursen handlar om de kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla bort felaktiga apparater innan felet hinner skada personer eller utrustning. Kursen behandlar även signalhanteringen mellan de anläggningsdelar som ska skyddas och kontrollanläggningen. Vi pratar också om de hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem under störningar eller strömavbrott.

Kommunikationsmetoder

Genom den här kursen utvecklar du din förmåga att identifiera, förstå och kunna använda de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen ger dig också kunskaper om de olika överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter från driftcentral till högspänningsställverk.

Provning, underhållsprovning och idrifttagning

Kursen lär dig att utföra provning, och underhållsprovning av olika typer av reläskydd och IED.er. Dessutom lär du dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och IED:er ingår.

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt

I den här kursen pratar vi om hur moderna IED:er och reläskydd används för att skydda olika typer av skyddsobjekt. Kursen lär dig att använda datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar.

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner

Kursen handlar om hur moderna IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd mäter ström och spänning. I kursen pratar vi även om vilken funktion som reläskyddet har att skydda. Kursen lär dig också att använda datablad funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar.

Smarta elnät

Den här kursen fokuserar helt på Smarta Elnät som är samlingsnamnet på den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Kursen ger dig också kunskap om vad som ligger bakom den snabba teknikutvecklingen inom området.

LIA

Under den här kursen är du ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Gör en intresseanmälan!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Elkraftteknik (Elkompetens A och B)

 • Praktisk ellära (Ellära A och Växelström trefas och Elkvalitet)

3. Yrkeserfarenhet

Dokumenterad erfarenhet av elarbete inom eldistribution eller industri om minst 2 mån från yrkesarbete eller motsvarande praktik. Yrkeskunskaper kan valideras.

Gör en intresseanmälan!

Våra andra utbildningar

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka någon annan av våra utbildningar inom energi!

Fordonstekniker - alternativa drivmedel

Helfart, Distans, 1.5 år

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen förs framåt av en ambition om ett fossilfritt Sverige. Redan nu är det många företag, kommuner, landsting och andra aktörer som ställer om och investerar i fordon som inte drivs på bensin och diesel. Branschen står inför en stor utmaning när man ska hantera nya drivmedel och det innebär helt nya risker och utmaningar.

Fordonsteknikern jobbar inom service, underhåll, utveckling eller felsökning av fordon och just nu finns det stor efterfrågan på de som är specialiserade inom alternativa drivmedel. Vanliga arbetsplatser är i fordonsverkstäder och på utvecklings- och konverteringsföretag.

Berätta mer!

Elkraftsingenjör

Helfart, 2 år i Linköping

Elkraftsingenjören arbetar med planering och styrning av processer och projekt i landets elkraftsanläggningar. Elkraftsingenjören har även ett finger med i det praktiska arbetet och jobbar framförallt med frågor kring elnätet.

I yrket som elkraftsingenjör blir du en viktig del i arbetet som nu startat med att förnya det svenska elnätet – ett arbete som kommer pågå under mycket lång tid. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

För att trivas i rollen som elkraftingenjör ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat och projektorienterat. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann. Du tycker om att räkna och har viljan att samarbeta.

Berätta mer!

Programmerare för robotar och automatiserade system

Helfart, Distans, 1 år

Som programmerare för robotar och automatiserade system utvecklar du ny kod och instruktioner i de olika programmeringsspråken som används inom automation samtidigt som du diagnostiserar och åtgärdar fel. Du

skapar löpande dokumentation av en maskinell processmiljö ur ett programmeringsperspektiv och framförallt får du jobba med att programmerar robotar!

I dag tar automatiseringen över största delen av vår produktion. Detta kommer att omfatta, inte bara den traditionella industrin, utan även företag inom lager, fordon, detaljhandel och vård. Nästan alla områden kommer att se en ökad automation och det händer nu!

Berätta mer!